Vrijwilligers


Wil je ons volgen dan kan dit ook via onze facebook-pagina,

kom gerust eens een kijkje nemen. 

Vrijwilligers: Want met jullie hulp draaien we beter!

Klik hier voor documenten te zien

Klik hier als je graag vrijwillger wilt worden

Welkom op deze pagina.


Vrijwilligers zijn een vaste waarde in de wereld, want vele organisaties kunnen elke dag rekenen op de inzet en het doorzettingsvermogen van verschillende mensen met elk hun eigen talent.

Uiteraard is het ook belangrijk dat je als vrijwilliger bepaalde documenten in orde maakt.

Voor uitkeringsgerechtigde personen is dit een must.

Voor mensen die dit naast hun beroep doen is dit ook belangrijk.

De wet zegt het volgende:Voor bepaalde categorie├źn is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte. Dit is ook zo voor het kosteloos opnemen van een bestuursmandaat in een vzw.


Werklozen en bruggepensioneerden : een voorafgaande aanvraag (via formulier C45B) en het akkoord van de directeur van het werkloosheidsbureau zijn noodzakelijk. 

Indien binnen de twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing is genomen, wordt de uitoefening van de activiteit met behoud van uitkeringen, geacht aanvaard te zijn. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn van 2 weken, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.


Gepensioneerden : er moet geen melding meer gedaan worden van de vrijwilligersactiviteit aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Wie een rust- of overlevingspensioen van de overheidssector geniet, moet wel een voorafgaande verklaring aan de PDOS bezorgen samen met een attest van de betrokken organisatie waarvoor men als vrijwilliger werkt.


Zieken met een invaliditeitsuitkering : een voorafgaande aanvraag en toelating van de mutualiteit is vereist.

Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.


Personen die een leefloon ontvangen dienen hun maatschappelijk assistent bij het OCMW op de hoogte te brengen.

 

De wetgeving voorziet een uitsluiting om vrijwilligerswerk te verrichten voor wie reeds met een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis (diensten- of aannemingscontract) met de vzw verbonden is tenzij het gaat om volledig verschillende taken of activiteiten.


Dus je ziet, het is wel belangrijk om bepaalde documenten te hebben.

je vind de nodige documenten als je klikt op zijstaande knop.


Weet dat als je zo een contract bij ons tekent, dat je u uitkering niet verliest omdat wij je niets betalen, dit is het begrip van vrijwilligerscontracten.